Kevytyrittäjyyden aloittaminen: Kuinka valitset laskutuspalvelun?

Helsingin Uutisissa kirjoitettiin 16.4.2022 kevytyrittäjyydestä erityisesti rakennusalan näkökulmasta. Jutun mukaan etenkin ulkomaalaiset rakennustyöntekijät ovat luulleet toimivansa tavallisen palkansaajan asemassa, kunnes esimerkiksi palkkariidan vuoksi työsopimusta lähemmin tarkastellessa työnantaja on ilmoittanut, että työntekijä toimii kevytyrittäjänä. Ulkomaalaisen työntekijän on annettu ymmärtää, että hän allekirjoittaa työsopimuksen, kun kyseessä onkin ollut toimeksiantosopimus. Pahimmissa tapauksissa aliurakoitsija on kuitannut saatavat pääurakoitsijalta, mutta jättänyt maksamatta kevytyrittäjälle joko kokonaan tai suurimman osan hänelle kuuluneesta työsuorituksesta. Epäselvyyttä ovat aiheuttaneet myös muun muassa sairasvakuutus- ja eläkemaksut, jotka kuuluvat kevytyrittäjän itsensä vastuulle.

Floy Oy:n toimitusjohtaja Tommi Hämäläinen tiedostaa ongelman ja on harmissaan siitä, että kevytyrittäjyyttä rakennusalalla leimataan tämän takia: “Suurin osa rakennusalan yrityksistä toimii vastuullisesti, kuten myös valtaosa koko kevytyrittäjyys-toimialan liikevaihdosta menee pelisääntöjen mukaan, mutta aina joukkoon mahtuu joku, joka löytää mahdollisuuden luistaa. Olemme ehdottomasti väärinkäyttöä vastaan ja toivomme ongelmaan ratkaisua riittävällä valistuksella, mitä kevytyrittäjyys todellisuudessa on. Missään nimessä kevytyrittäjänä ei pitäisi syntyä mielikuvaa, että olet menossa tavalliseen työsuhteeseen. Toisaalta maailmassa ei varmasti löydy sellaista asiaa, mitä ei joku vähintään yrittäisi käyttää väärin.”

Oman työn hinnoittelu

Kun ryhtyy kevytyrittäjäksi, on ensimmäisiä asioita se, että osaa hinnoitella oman työnsä. Jos se ei heti suju luonnostaan, kannattaa apua pyytää kokeneemmilta, tai kysyä jonkin asteista haarukkaa kevytyrityspalvelun asiakaspalvelusta. Kevytyrittäjä on itse vastuussa siitä, että pyytää työstään oikeanlaisen korvauksen. Älä hinnoittele itseäsi yli, mutta älä missään nimessä tee liian halvallakaan.

Toiseksi tärkein asia on valita vastuullinen laskutuspalvelu, jonka kautta asiat hoituvat, niin että voit itse keskittyä olennaiseen – työn tekemiseen.

Laskutuspalveluilla on vastuu seurata niiden kautta lähetettyjä laskuja. Esimerkiksi Floy on kieltäytynyt toimittamasta perille laskuja, joissa esim. tuntipalkkaisessa laskussa tuntilaskutushinta jää selvästi alemmaksi kuin sen kyseisellä toimialalla kuuluisi olla. Tai toisaalta, että palkka, tai valtaosa siitä yritetään laskuttaa verottomina kulukorvauksina. Tällöin on oltu yhteydessä kevytyrittäjään ja selvitetty, mistä on kysymys. Kevytyrittäjällä tulee olla realistiset hinnat, jotta selviytyy oman työllistymisen sivukuluista, kuten YEL-maksuista.

Laskutuspalvelun hinnoittelu

Kun laskutuspalveluja vertailee, kannattaa miettiä kriittisesti, mitä saa ja millä hinnalla.

Jos laskutuspalvelun hinnoittelusta tulee tunne, että se on liian hyvää ollakseen totta, tilanne usein on juuri näin. “Jotta laskutuspalvelu voisi toimia pitkällä aikavälillä kannattavasti ja huolehtia asianmukaisesti kevytyrittäjiensä vakuutuksista, 2% – sisältää kaiken, kuulostaa uskomattomalta” Hämäläinen kiteyttää.

Poikkeuksellisen matalaa palvelumaksua markkinoivissa laskutuspalveluissa ongelmaksi muodostuvat etenkin vakuutukset. Paperilla voi näyttää siltä, että vakuutusturva on kattava, tai että sellainen ylipäätään on, mutta kun tulee vahinko, todellisuus vasta selviää. Joidenkin kymppien säästäminen voikin pahimmassa tapauksessa tulla yllättävän kalliiksi.

Kannattaa siis tiedostaa, että jos valitset halvimman mahdollisen laskutuspalvelun, on mahdollista, että teet käytännössä työtä ilman vakuutuksia. Riski vahinkoihin toki vaihtelee toimialasta riippuen, mutta esimerkiksi rakennus- tai teollisuusalalla vahingot voivat olla mittavia ja loukkaantumisriski suuri.

Mistä löytää vastuullisen laskutuspalvelun?

Kun haluat löytää vastuullisen laskutuspalvelun, suosi ensisijaisesti Uusi työ ry:n jäseniä. Uusi työ ry on itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä parantaa ja selkeyttää toimialan toimintaedellytyksiä. Yhdistys edustaa noin 80 % laskutuspalvelualan yrityksistä liikevaihdolla mitattuna. Jäsenyritykset löydät järjestön kotisivuilta ja FLOY.fi on yksi niistä. Yhdistys on perustanut oman vastuullisuusverkoston, jonka tavoitteena on muun muassa eettisten ohjeiden päivittäminen sekä vastuullisuustoimien kehittäminen toimialalla. Lue lisätietoa Uusi työ ry:stä

Vastuullisuudesta kertoo myös muun muassa se, vaaditaanko laskutuspalveluun vahva tunnistautuminen. “Meillä Floy:ssa voidaan ylpeinä sanoa, että olemme olleet nähtävästi yksi edelläkävijöistä tässä asiassa. Toivomme, että vahva tunnistautuminen tulisi kaikille muillekin toimijoille. Tästä keskustelemme myös Uusi työ ry:n sisällä”, toteaa Hämäläinen.

Kevytyrittäjien tyytyväisyys suuressa kuvassa

Vaikka Helsingin Uutisten artikkelista saa hyvin synkän kuvan kevytyrittäjyydestä rakennusalalla, ovat kevytyrittäjät pääsääntöisesti tyytyväisiä elämäntilanteeseensa toimialastaan riippumatta.

Kevytyrittäjistä 82% on tyytyväisiä elämäntilanteeseensa, ilmenee tuoreesta, Uusi työ ry:n Kantarilla teettämästä kyselytutkimuksesta. 30% kertoi olevansa hyvin tyytyväisiä ja 52% melko tyytyväisiä. Tyytymättömiä oli kymmenesosa.

“Kevytyrittäjyys on monelle joustava ja tarkoituksenmukainen tapa työllistää itsensä. Helppous ja oman osaamisen itsenäinen hyödyntäminen houkuttelevat ihmisiä kevytyrittäjiksi”, Uusi työ ry:n toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen sanoo.

Kevytyrittäjyyden parhaina puolina pidetään aikaisempien vuosien tapaan vähäistä byrokratiaa, toiminnan helppoutta ja joustavuutta.

Sivutoimisen kevytyrittäjyyden suosio on kasvanut. Tämä kertoo todennäköisesti siitä, että entistä useampi tunnistaa kevytyrittäjyyden mahdollisuutena lisäansioihin omaa osaamista hyödyntämällä. Kevytyrittäjyys tarjoaa matalan kynnyksen kokeilla yrittäjyyttä ja testata omaa liikeideaa.

Kevytyrittäjyyden haasteena on muun muassa se, että lainsäädäntö ei vielä toistaiseksi tunnista kevytyrittäjyyttä, vaan lain silmissä henkilö on joko yrittäjä tai palkansaaja.

Toisaalta kevytyrittäjä-termissä ei pitäisi olla mitään epäselvää, onhan siinä sana “yrittäjä”. Sana “kevyt” termin alussa tarkoittaa sitä, että yrittäjällä on vähemmän byrokratiaa hoidettavanaan, kun hän voi jättää ne laskutuspalvelun huoleksi.

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen mukaan kevytyrittäjyys on lähtökohtaisesti aito valinta ja valinnan tehneistä valtaosa on tyytyväisiä.

Kyselytutkimuksen vastaukset kerättiin 21.3.-4.4.2022 Uusi työ ry:n asiakkailta. Vastauksia saatiin 1681.

Kevytyrittäjä ei halua yllätyksiä

Floy:n toiminnassa lähtökohta on, että asiakkaista huolehditaan niin, ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään. Kevytyrittäjänä aloittavalle halutaan antaa kattavat tiedot, jotta kokonaiskuva on selkeä. Aina saa kysyä, jos on jotakin epäselvää. Ja tarvittaessa selvitellään asioita yhdessä.

“Lähtökohtaisestihan kevytyrittäjät hakevat laskutuspalvelulta helppoutta. Meidän tehtävämme on varmistaa, että kevytyrittäjänä voit keskittyä siihen sinulle olennaiseen – työn tekemiseen ja laskuttamiseen – me hoidamme loput. Haluamme myös olla edistämässä vastuullisuutta, kuten ‘tunne asiakkaasi’-sääntöä vahvalla tunnistautumisella”, kiteyttää Hämäläinen.

Lue täältä rakennusalalla toimivan Tipi Erkkilän kokemuksista kevytyrittäjyydestä

Jaa blogi

HAE