Kumpi vaihtoehto sopii paremmin sinulle kevytyrittäjyys vai toiminimi?

Kevytyrittäjyys vai toiminimi? Moni yrittäjyydestä haaveileva pohtii, mikä olisi yksinkertaisin ja riskittömin tapa aloittaa omasta työstä laskuttaminen. Vaihtoehtoja on monia, mutta usein vertailussa on ainakin kevytyrittäjyys ja oman toiminimen perustaminen. Mitkä ovat näiden vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet? Floy Oy:n toimitusjohtaja Tommi Hämäläinen vastaa.

Käydäänpä kuitenkin ensin termit läpi.

Mikä on kevytyrittäjä?

Kevytyrittäjä on henkilö, joka tekee töitä omiin nimiinsä ja laskuttaa tekemästään työstä verkossa toimivan laskutuspalvelun kautta ilman omaa yritystä. Kevytyrittäjänä et siis tarvitse y-tunnusta tai toiminimeä.

Kevytyrittäjä tai henkilö, joka käyttää laskutuspalvelua tekemänsä työsuorituksen laskuttamiseen ei ole juridisesti yrittäjä, eikä toisaalta aivan tavallinen palkansaajakaan.

Lainsäädäntö ei tunne kevytyrittäjä-termiä, joka on nimitys laskutuspalveluiden asiakkaille. Kevytyrittäjä on verotuksellisesti palkansaaja, jolla saattaa olla lakisääteinen velvollisuus maksaa YEL-maksua eli yrittäjän eläkevakuutusta, mikäli reunaehdot täyttyvät: työtulosi arvo on yli 8063,57 euroa vuodessa (2021) ja toiminta kestää minimissään 4 kuukautta.

Kevytyrittäjä muodostaa asiakkaisiinsa toimeksiantosuhteen, ei työsuhdetta, ja neuvottelee palkkionsa toimeksiantajiensa kanssa. Kevytyrittäjä valitsee itse asiakkaansa, työtehtävänsä, työaikansa ja -tapansa.

Kevytyrittäjän ei tarvitse huolehtia kirjanpidosta tai laatia tilinpäätöstä.

Kevytyrittäjä-termiä käytetään osittain hieman harhaanjohtavasti. OP Kevytyrittäjyys ei itse asiassa ole varsinaista kevytyrittäjyyttä, sillä siinä saa y-tunnuksen ja on siis yksityinen elinkeinonharjoittaja. Yhdistävä tekijä varsinaiseen kevytyrittäjyyteen on se, että OP Kevytyrittäjä hoitaa paperityöt puolestasi.

Mikä on toiminimi?

Toiminimi on yksi kevyimmistä yrittäjyyden muodoista. Virallinen nimi toiminimiyrittäjälle on yksityinen elinkeinonharjoittaja. Lakiteknisesti toiminimi ja yrittäjä ovat yksi ja sama asia: elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö, mikä puolestaan vaikuttaa vahvasti yrittäjän riskeihin ja vastuisiin.

Toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa kaikista sopimuksiensa ja velkojensa riskeistä. Vastaavasti hänellä on mahdollisuus nostaa yrityksestä varoja niin halutessaan.

Toiminimiyrittäjän on pidettävä toiminnastaan kirjanpitoa. Kirjanpito tehdään yleensä kahdenkertaisena, paitsi pienten toiminimiyrittäjien voi olla mahdollista tehdä kirjanpito yhdenkertaisena.

Kevytyrittäjyys on riskittömämpää

Jos myyt omaa osaamistasi, eikä sinulla ole investointeja, on riskittömämpää ryhtyä kevytyrittäjäksi kuin perustaa toiminimi. Tämä jo siitä syystä, että toiminimen perustamisilmoitus kaupparekisteriin maksaa verkossa 60 euroa ja paperilomakkeella 115 euroa, kun taas kevytyrittäjyydestä ei tule perustamiskuluja.

“Oman työnsä ammattilainen ei tarkoita sitä, että se kaikki yrittäjyyteen liittyvä kirjaaminen ja byrokratia olisi omaa alaa. Moni haluaa keskittyä siihen, missä on oikeasti hyvä ja mistä nauttii, sekä jättää paperityöt muiden huoleksi”, Hämäläinen Floy Oy:sta sanoo.

Kevytyrittäjyyden kautta voi matalalla kynnyksellä lähteä testaamaan omaa liikeideaa ja rakentamaan asiakaspohjaa. Usein on fiksua, että yrittäjä pääsee täysillä keskittymään yrittämiseen ja myymiseen, sen sijaan, että kaikki aika menee byrokratian hoitamiseen ja virastoissa jonottamiseen. Kevytyrittäjyydessä laskutuspalvelu hoitaa byrokratian yrittäjän puolesta, ja tämän vastuulle jää työn suorittamisen lisäksi ainoastaan työstä laskuttaminen ja matkalaskujen kirjaaminen.

Riskejä verratessa on hyvä muistaa, että toiminimellä työskentelevä henkilö on juridisesti yksityinen elinkeinonharjoittaja ja henkilökohtaisella omaisuudellaan täydessä vastuussa kaikista yritystoiminnan aiheuttamista kuluista ja sitoumuksista. Kevytyrittäjä puolestaan ei voi toiminnallaan velkaantua.

Epävarmat ajat lisäävät kevytyrittäjyyden houkuttelevuutta

Helppoutensa ja kevyemmän kulurakenteensa vuoksi kevytyrittäjyys sopii erityisen hyvin silloin, kun työkeikkoja on satunnaisesti tai liiketoiminta on sivutoimista. Kevytyrittäjä voi olla esimerkiksi vuokratuolilla toimiva parturi-kampaamoalan yrittäjä, luovan alan freelancer, rakennusalan toimija tai vaikkapa maatalouslomittaja. Kevytyrittäjyys on hyvä tapa ansaita lisätuloja myös päätoimisen työn, opiskelun tai vaikkapa vanhempainvapaan ohella.

Epävarmoina aikoina, kuten koronan keskellä, kevytyrittäjyyden riskittömyys korostuu. “Toiminimiyrittäjällä maksut jatkuvat ihan niin kuin ennenkin myös korona-aikana. Jos taas kevytyrittäjällä ei ole työtä, niin ei mene maksujakaan.” Jos toiminta ei kannatakaan, kevytyrittäjyyden voi helposti lopettaa, kun taas toiminimen lopettaminen vaatii ilmoituksia ja on hankalampaa.

Mikään ei estä kevytyrittäjyyden jälkeen perustamasta omaa yritystä. Voit hakea starttirahaa siinä vaiheessa, kun olet hakemassa omaa y-tunnusta. Tällöin olet jo testannut, että liikeideasi toimii ja sinulla on vakituista asiakaskuntaa, joten varsinaiseen yrittäjyyteen hyppäämisessä on pienemmät riskit.

Työttömyysturvan kannalta ei ole eroa, oletko kevytyrittäjä vai toiminimiyrittäjä, vaan se, onko toiminta ollut pää- vai sivutoimista. Päätoimisena yrittäjänä työskennellessäsi et lähtökohtaisesti ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen.

Miten kevytyrittäjyys toimii?

Kevytyrittäjänä kirjaat tekemäsi työt käyttämäsi laskutuspalvelun sivuille ja laadit laskun asiakkaillesi. Kun asiakas on maksanut, sinulle tilitetään palkka, jota verotetaan ansiotulona. Palkastasi laskutuspalvelu pidättää verojen osuuden ennakonpidätyksenä, sekä oman palkkionsa, joka on noin 5% laskun arvonlisäverottomasta summasta. Laskutuspalveluiden palkkiomallit on esitelty toimijoiden sivuilla. Täältä löydät Floy:n hinnaston.

Laskutuspalvelu huolehtii kirjanpidosta, verotuksesta sekä kaikista sivukuluista.

Mihin kevytyrittäjyys ei sovi?

Kevytyrittäjyys sopii parhaiten palveluiden myyntiin. “Jos myyt esimerkiksi päivittäistarvikkeita tai muuten joudut olemaan tekemisissä käteis- ja korttiostosten kanssa, kannattaa harkita muuta toimintamuotoa”, täsmentää Hämäläinen.

Kevytyrittäjyys ei sovellu luvanvaraisiin toimialoihin. Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuoltoalan työt, taksiliikennöinti ja jotkin LVI-työt.

Jos liiketoiminnan aloittamiseen vaaditaan paljon kalliita investointeja, kannattaa mieluummin perustaa yritys kuin ryhtyä kevytyrittäjäksi. Omalla y-tunnuksella kulujen vähentäminen on yksinkertaisempaa ja verotuksellisesti fiksumpaa.

Kevytyrittäjä ei voi palkata työntekijöitä. Toisaalta, koska kevytyrittäjyys on helppo aloittaa, voi kevytyrittäjä antaa työn toimeksiantona toiselle, joka laskuttaa työn laskutuspalvelun kautta.

Mistä luotettava laskutuspalvelu?

Kun vertailet laskutuspalveluita, kannattaa luottaa Uusi työ ry:n jäseniin. Tämä on kevytyrittäjyyspalveluita tarjoavien yritysten muodostama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää itsensätyöllistämistä ja kevytyrittäjyyttä. Yhdistykseen kuuluvat Suomen suurimmat laskutuspalveluyritykset ja se edustaakin liikevaihdoltaan noin 95% laskutuspalvelualan yrityksistä. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet alan eettisiin ohjeisiin. Uusi työ ry:n sivuille pääset tästä

Floy Oy on Uusi työ ry:n toiminnassa mukana aktiivisesti ja toimitusjohtaja Tommi Hämäläinen istuu yhdistyksen hallituksessa.

Etsi sinulle paras vaihtoehto

On tärkeää tiedostaa, että toiminimiyrittäjyydelle on vaihtoehto. Kun myyt omaa osaamistasi, kannattaa tutustua rohkeasti kevytyrittäjyyteen ja eri laskutuspalveluihin, joiden suosio on viime vuosina kasvanut kovasti. Vertaile vaihtoehtojen kustannuksia ja toimintatapoja, sekä kysele kokemuksia.

Voit kysyä itseltäsi seuraavat kysymykset:

  • Onko liiketoimintani jatkuvaa ja onko siitä mahdollista ansaita kokopäiväinen elanto?
  • Onko minulla jo asiakaskuntaa?
  • Hoituvatko pakolliset paperityöt?

Jos vastaat kaikkiin kyllä, toiminimi voi olla fiksumpi ratkaisu, mutta jos taas vastaat johonkin näistä kysymyksistä ei, kannattaa mieluummin aloittaa kevytyrittäjyydellä.

Muista, että vaikka aloittaisit kevytyrittäjänä, on sinun helppoa siirtyä varsinaiseksi yrittäjäksi toiminnan kasvettua. Kevytyrittäjänä pääset heti keskittymään täysillä siihen työhön, minkä koet intohimoksesi!

Jaa blogi

HAE