Kevytyrittäjä, tämä sinun tulee tietää YEL-muutoksesta

Kevytyrittäjä, tämä sinun tulee tietää YEL-muutoksesta

Eduskunta hyväksyi vastikään yrittäjän eläkelain (YEL) muutosesityksen, jota on perusteltu sillä, että se parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa, kun YEL-työtulo asetetaan vastaamaan nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa. Lakimuutos tulee voimaan vuoden 2023 ensimmäisenä päivänä. 

Lakimuutos herätti yrittäjien ja kevytyrittäjien riveissä paljon keskustelua ja vastustusta kesällä 2022. Etenkin monet pientä liiketoimintaa harjoittavat kokivat ajautuvansa ahtaalle, jos vakuutusmaksut sanellaan ulkopuolelta, sen sijaan että voisi maksaa minimiä. 

Monelle tuli yllätyksenä, että vastustuksesta huolimatta lakimuutos runnottiin läpi vielä ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja. Selvitetäänpä, mistä on kyse ja mitä tämä tarkoittaa kevytyrittäjän kannalta.

Asiat lakimuutoksen taustalla

Uudistuksen taustalla on vuonna 2017 sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistetty työryhmätyö yrittäjän eläkevakuutuksen kehittämiseksi sekä pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan selvitetään keinoja yrittäjän eläke- ja muun sosiaaliturvan parantamiseksi.

Vuonna 1970 voimaan tullut yrittäjien eläkejärjestelmä on osa Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän kokonaisuutta. YEL-vakuutus on pakollinen 18—68-vuotiaalle yrittäjälle, kun yritystoiminta jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja yrittäjän arvioitu työtulo on vähintään 8261,71 euroa vuodessa eli 688,48 e/kk vuoden 2022 indeksitasossa. 

On nähty, että pakollisilla vakuutusmaksuilla yksilö osallistuu oman toimeentuloturvansa rakentamiseen. Työeläke perustuu työuran aikaisiin ansiotuloihin, joiden perusteella on maksettu myös eläkemaksut. Lisäksi on ohjeistettu, että työtulon on vastattava yrittäjän työpanoksen taloudellista arvoa.

Finanssivalvonnan keväällä 2021 tekemän selvityksen mukaan yrittäjän työtuloa ei ole eläkelaitosten toimesta arvioitu, vaan se on vahvistettu ainoastaan yrittäjän oman ilmoituksen mukaisesti. Alivakuuttamisen sanotaan lisääntyneen erityisesti viime vuosina. 

Lakimuutoksella pyritään vähentämään alivakuuttamista, eli tilannetta, jossa yrittäjän YEL-työtulon taso ei vastaa hänen työpanoksensa arvoa. Julkisuudessa puhutaan, että taustalla on huoli yrittäjän eläke- ja muun sosiaaliturvan jäämisestä alhaiseksi. 

FLOY Oy:n toimitusjohtaja Tommi Hämäläinen puuttuu puheeseen. “Huolesta puhuttaessa jätetään usein sanomatta, että YEL:iä ei ole ikinä rahastoitu kuten työntekijöiden eläkejärjestelmän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että yrittäjät kustantavat kollektiivisesti eläketurvansa siten, että kunakin vuonna maksettavat yrittäjäeläkkeet katetaan samana vuonna työelämässä olevilta yrittäjiltä perittävillä YEL-maksuilla. Valtio kustantaa sen osuuden yrittäjien eläkkeistä, johon työelämässä olevien yrittäjien maksamat vakuutusmaksut eivät riitä. Kun suuret ikäluokat ovat nyt jääneet eläkkeelle, on päättäjillä tullut huoli valtion rahakirstun riittävyyden puolesta ja siksi on kiire korottaa kerättäviä YEL-maksuja.”

Mikä muuttuu 1.1.2023?

Ensi vuoden alusta voimaan astuvan YEL-uudistuksen keskiössä ovat YEL-työtulon määrittämisen täsmentäminen sekä työtulon säännöllinen tarkistaminen.

Eläkeyhtiön tulee jatkossa tehdä aina työtuloa vahvistaessaan kokonaisarvio, jonka osana otetaan huomioon mediaanipalkka, yrittäjän työpanoksen määrä, yrittäjätoiminnan laajuus, yrittäjän ammattitaito ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot. 

Työtulon määritelmä ei muutu lakimuutoksen myötä. Jatkossakin työtulon on vastattava kohtuullista palkkaa, joka maksettaisiin yrittäjän tilalle palkattavalle yhtä ammattitaitoiselle työntekijälle tai korvausta, jonka muuten voidaan katsoa vastaavan yrittäjän tekemää työtä. 

Jatkossa yritystoiminnan aikana YEL-työtuloa tarkistetaan säännöllisesti kolmen vuoden välein. Eläkeyhtiö tekee yrittäjälle ehdotuksen uudesta työtulosta ja yrittäjällä on mahdollisuus antaa selvitys, jos ehdotus ei vastaa hänen tilannettaan. 

Tarkistaminen tulee voimaan seuraavasti:

  • Vuonna 2023 tarkistetaan alle 15 000 euron työtulot
  • Vuonna 2024 alle 25 000 euron työtulot
  • Vuonna 2025 yli 25 000 euron työtulot

Tarkistusta ei tehdä, jos työtuloon on tehty olennainen tarkistus viimeisen kolmen vuoden aikana. 

Tärkeä huomio on, että ensimmäisen kerran tarkistus voi olla enintään 4 000 euroa, sekä kahdella tarkistuskerralla yhteensä enintään 8 000 euroa. 4 000 euron korotus merkitsee vakuutusmaksussa noin 80 euron korotusta kuukaudessa.

Jos nyt olen maksanut minimin, niin paljonko maksan 1.1.2023 lähtien?

Useimmat haluavat kuulua työttömyyskassaan myös yrittäjinä. Työttömyyskassan jäsenyyttä varten YEL-työtulon on oltava vähintään 13 573 euroa vuodessa. Oletetaan siis, että olet maksanut YEL:iä tämän mukaan.

YEL-vakuutusmaksu lasketaan prosenttiosuutena oman YEL-vakuutuksesi vahvistetusta työtulosta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maksuprosentit vuosittain loppuvuodesta. Vuonna 2023 YEL-vakuutuksen maksuprosentit ovat samat kuin edellisenä vuonna: 18–52-vuotiaille 24,10 %, 53–62-vuotiaille 25,60 % ja 63–69-vuotiaille 24,10 %.

Jos olet 18-52-vuotias, olet maksanut 24,10% edellä mainitusta 13 573 eurosta eli 3271 euroa vuodessa. Tämä tekee 272,59 euroa kuukaudessa. Paitsi jos olet aloittava yrittäjä, saat YEL-maksuihisi 22 % alennuksen ensimmäiset neljä vuotta. Uutena yrittäjänä olisitkin maksanut 18,798 % 13 573 eurosta, eli 2551 euroa, joka olisi tehnyt 212,58 euroa kuukaudessa.

Nykytiedon valossa näyttää siltä, että alle 15 000 euron työtulokategoriaan kuuluessasi tulet vuoden 2023 alkupuolella saamaan yhteydenoton eläkeyhtiöltäsi (Elolta, Varmalta, Ilmariselta, Veritakselta…) Eläkeyhtiö tekee sinulle ehdotuksen uudesta työtulostasi. Sinulla on mahdollisuus antaa selvitys, jos ehdotus ei vastaa omaa tilannettasi. 

Huomionarvoista on, että työtulosi määrää voidaan ensimmäisellä kerralla tarkistaa maksimissaan 4000 eurolla. Eli esimerkin mukainen työtulosi voidaan arvioida maksimissaan 17 573 euroon. Tästä 24,10% on 4235 euroa vuodessa, eli 352,92 euroa kuukaudessa. Ja uuden yrittäjän tapauksessa 3303 euroa, eli 275,28 euroa kuukaudessa.

Edellisen laskuharjoituksen mukaisen kuukausittaisen YEL-maksun korotus voi siis olla maksimissaan 80,33 euroa, tai uuden yrittäjän tapauksessa 62,70 euroa. 

Haasteet kevytyrittäjyyden kannalta

Kevytyrittäjät ovat olleet YEL:in piirissä vuodesta 2017 lähtien. Aiemmin kevytyrittäjien katsottiin kuuluvat TYEL:in piiriin, sillä kevytyrittäjyys rinnastettiin tuolloin enemmän työntekijänä toimimiseen kuin yrittäjyyteen. 

FLOY:n Hämäläinen kuvaa kevytyrittäjien tilannetta YEL-muutoksen edessä: “Tämä muutos vie valitettavasti pohjaa halukkuudelta ryhtyä (kevyt)yrittäjäksi. Käytännössä YEL-maksu on kevytyrittäjän ainoa kiinteä kulu, sillä jos toiminta keskeytyy eikä laskutettavaa ole, niin kaikki muut maksut katkeavat, paitsi YEL.”

Uusi työ ry toteutti elo-syyskuussa 2022 Taloustutkimuksella tutkimuksen kevytyrittäjien mielipiteistä lakiuudistusta kohtaan. Kevytyrittäjien mielestä YEL-uudistusehdotus, jossa työtulon määrittämistä täsmennettäisiin, olisi pitänyt perua kokonaan (43 % vastaajista) tai ainakin siirtää jatkovalmisteluun (35 % vastaajista). Vain neljä prosenttia kevytyrittäjistä olisi ollut valmiita hyväksymään ehdotetun lakimuutoksen. Uusi työ ry:n toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen tiivisti syksyllä tutkimuksen valmistuttua, että monen kevyt- ja muun pienyrittäjän toimeentulo olisi lakimuutoksen astuessa voimaan aidosti vaakalaudalla, mihin kasvava inflaatio ja talouden yleinen epävarmuus tuovat vielä lisää haasteita. 

Kuinka tästä eteenpäin

Nyt kun kiistelty YEL-uudistus toteutuu, on todennäköistä, että monet kevytyrittäjät sekä muut itsensä työllistäjät joutuvat sopeuttamaan toimintaansa. Sopeuttamiskeinoja voivat olla esimerkiksi muun työllistymistavan etsiminen, henkilökohtainen säästäminen sekä tuotteiden tai palvelujen hintojen nostaminen. 

Hämäläinen nostaa esiin hinnoitteluun liittyvän problematiikan: “Valtion päättäjillä on harhainen käsitys, että kuten veroprosenttiakin voi aina nostaa, myös yrittäjät voisivat noin vain nostaa hintojaan. Mutta eihän se nyt ihan niin mene, että jos esimerkiksi kampaaja joutuu nostamaan hintojaan kattaakseen kasvavat YEL-maksut, kysyntä seuraisi automaattisesti hinnasta välittämättä.”

Uusi työ ry on ehdottanut yrittäjän eläkejärjestelmän uudistamista siten, että yrittäjätyötä tekevä voisi halutessaan valita vakuuttaa itsensä toteutuneiden ansioiden mukaan siten, että YEL-maksun voisi pidättää suoraan palkanmaksun yhteydessä. 

“Työelämän murroksessa ja työurien monimuotoistuessa eri muotoinen itsensä työllistäminen jatkaa kasvuaan. Kiinnostus yrittäjyyttä ja kevytyrittäjyyttä kohtaan on kasvanut erityisesti nuorten keskuudessa. Toivottavasti tästä pikavauhdilla aikaan saadusta lakimuutoksesta huolimatta voitaisi jatkaa keskustelua uudistuksista, jotka todella vastaisivat tämän päivän työelämän tarpeisiin ja aidosti kannustaisivat yrittämään.” Näin summaa Hämäläinen FLOY Oy:n ja Uusi työ ry:n kannan asiaan.

Kohti uutta vuotta

Kaikesta edellä mainitusta huolimatta ei kannata vaipua epätoivoon. 

Kuten sanottu, YEL-uudistus toteutetaan asteittain, tarkistamalla työtuloja portaittain useamman vuoden aikana. Maksimimuutokset vuosittaisiin työtulon määriin ovat kohtuullisen maltillisia ja kuukausitasolle jaettuna korotus minimisummiin jää alle sataan euroon. 

On hyvä muistaa myös korotetun YEL-maksun mukanaan tuoma lisäturva. Korkeampi YEL-maksu vaikuttaa sekä erilaisiin sosiaalietuuksiin, kuten sairauspäivärahaan, työttömyysturvaan ja vanhempainpäivärahaan, että tulevan työeläkkeen määrään.

“Kun tiedät nämä, voit rauhallisemmin mielin varautua eläkevakuutusyhtiösi yhteydenottoon”, rauhoittelee Hämäläinen. 

Hyvää Joulun aikaa sekä menestystä vuodelle 2023,

Toivottaa FLOY 

Lue kevytyrittäjien menestystarinoita

Jaa blogi

HAE