Kevytyrittäjä ja tulkki Yusuf Mohamed rakentaa siltoja kohtaamisissa

Asioimistulkki Yusuf Mohamed kutsutaan apuun toisinaan hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Hän toimii tulkkina suomen ja somalin kielen välillä ja auttaa asiakkaitaan muun muassa monenlaisissa viranomaisten kanssa asiointiin liittyvissä tehtävissä. 

Mikä on parasta tulkin työssä, ja miten kevytyrittäjyys astui kuvaan? Otetaanpa selvää.

Halu auttaa kohtaamisissa 

Yusuf Mohamed kertaa uransa alkutaipaletta: “Olen tehnyt tulkin töitä nyt toistakymmentä vuotta. Opiskelin asioimistulkiksi ammattikorkeakoulussa. Ammatinvalintaan vaikutti se, että pidän tätä työtä tärkeänä ja arvokkaana – sitä, että voin auttaa asiakkaan ja viranomaisen välisissä kohtaamisissa.” 

Asioimistulkkaus on viranomaisen tai yksityisen tahon ja asiakkaan välisen asioimisdialogin tulkkausta. Asioimistulkkeja käytetään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon, koululaitoksen, poliisin, oikeuslaitoksen ja maahanmuuttoviranomaisten toiminnassa, kun asiakkaalla ja viranomaisella ei ole yhteistä kieltä.

Työpäivät vaihtelevat

Asioimistulkin työpäivät voivat vaihdella paljon ja muutoksia voi tulla saman päivän aikanakin. “Epäsäännöllisen työn huono puoli on, etten koskaan voi etukäteen sopia menemisiä perheeni kanssa”, Yusuf kertoo. 

Tulkin työ on vaativaa fyysisesti ja psyykkisesti. Jokaiseen tapaamiseen on valmistauduttava huolella. Yusufin mukaan työn imussa pitää merkityksellisyyden kokemus – se, että on mahdollistamassa eri osapuolten kuulluksi tulemista. 

Korona-ajan myötä suurin osa tulkkauksista on tapahtunut etänä. Etäyhteydet asettavat lisähaasteita, sillä taustahälyn takia kuuluvuus voi olla huono. Lisäksi jos ei ole näköyhteyttä, puuttuu kohtaamisesta elekieli. 

Kevytyrittäjyyden parhaat puolet

Yusuf on ollut kevytyrittäjänä jo vuodesta 2013, mutta hänellä on kokemusta myös omasta yrityksestä. Ennen kevytyrittäjyyttä tulkkaus oli alkanut kommandiittiyhtiömuodolla. 

“Kevytyrittäjäksi minut sai siirtymään kiire ja se, että halusin ulkoistaa paperihommat, jotta voin keskittyä tulkkaustehtäviin huolella”, Yusuf kertoo.

FLOY-laskutuspalvelun käyttäjänä Yusufilla on nyt noin vuoden kokemus. Laskutuspalvelun vaihtoon sysäsi oman veljen suositus FLOY-kevytyrittäjänä toimimisesta. 

Vuoden kokemuksensa Yusuf tiivistää näihin sanoihin: “FLOY-palvelusta minulla on vain ja ainoastaan positiivisia kokemuksia. Palvelun käyttö on helppoa ja vaivatonta. Olen ollut erittäin tyytyväinen. Järjestelmästä on helppo poimia tiedot laskutukseen. Voin rauhassa keskittyä tekemään töitä, kun ei tarvitse olla huolissaan esimerkiksi kirjanpidosta.”

Uutta yritystoimintaa harkitseville Yusuf suosittelee lämpimästi kevytyrittäjyyttä, sillä se jättää enemmän aikaa itse työlle, eikä toisaalta tuo mukanaan juoksevia kuluja tai sitoumuksia.

Tulkkausta jatkossakin 

Tulevaisuuden suhteen Yusuf on luottavaisin mielin. Tulkkaustyö on hänen juttunsa ja jos vain terveys sallii, niin sitä jatketaan, joko kevytyrittäjänä tai jossain vaiheessa taas oman firman puitteissa. 

“Kohtaamisissa auttaminen on sillan rakentamista eri osapuolten välillä”, hän tiivistää tulkin työn ytimen.

Mille aloille kevytyrittäjyys sopii?

Kevytyrittäjä on henkilö, joka tekee töitä omiin nimiinsä ja laskuttaa tekemästään työstä verkossa toimivan laskutuspalvelun kautta ilman omaa yritystä. Omaa Y-tunnusta tai toiminimeä ei tällöin tarvita.

Kevytyrittäjyys on keino laskuttaa omasta työstään. Se sopii monenlaisille toimialoille – luovan työn tekijöistä rakennusalalle ja maatalouslomittamisesta kauneudenhoitoon. Ainoa poikkeus ovat luvanvaraiset toimialat, kuten terveydenhuolto ja taksiliikennöinti, joiden töitä ei voi kevytyrittäjänä laskuttaa.

Mikä tekee kevytyrittäjyydestä houkuttelevan vaihtoehdon?

Usein yrittäjyydestä haaveillessa mielessä on vapaus tehdä rakastamaansa työtä ja elättää sillä itsensä. Paperihommien laajuus ja moninaisuus saattaa yllättää. Kevytyrittäjyydessä riittää, että laskuttaa tekemästään työstä. Kaiken muun saa jättää laskutuspalvelun hoidettavaksi – kirjanpidosta tilinpäätökseen. 

Kevytyrittäjyys on riskittömämpää kuin varsinainen yrittäjyys: Jos ei ole liiketoimintaa, ei mene maksujakaan. Ja kun ei ole perustamiskuluja, voi hyvin matalalla kynnyksellä lähteä testaamaan omaa liikeideaansa. Muihin yritysmuotoihin siirtyminen onnistuu tarvittaessa helposti myöhemmin. Kevytyrittäjä ei myöskään voi velkaantua toiminnallaan, toisin kuin esimerkiksi toiminimiyrittäjä, joka on henkilökohtaisella omaisuudellaan täydessä vastuussa kaikista yritystoiminnan aiheuttamista kuluista ja sitoumuksista. 

Kevytyrittäjyys on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Päätoimisen työn lisäksi se sopii loistavasti erilaisten projektien sekä keikkaluontoisten töiden laskuttamiseen.

Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Jaa blogi

HAE