Eettisyys

Eettisyys & Uusi työ ry

Vastuullisuus on meillä FLOYlla tärkeää. Uusi työ ry:n jäsenyrityksenä olemme mukana edistämässä kevytyrittäjyydelle suotuisaa sääntely-ympäristöä sekä torjumassa harmaata taloutta. Uusi työ ry perustettiin 2018, jolloin yhdistys laati toimialalle eettiset periaatteet. Eettiset periaatteet on nyt päivitetty ja sitoudumme kaikkien jäsenyritysten tavoin mm. varmistamaan käyttäjän henkilöllisyyden sekä vastuulliseen markkinointiin.

Uusi työ ry:n jäsenyritykset noudattavat toiminnassaan seuraavia eettisiä ohjeita:

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeita sekä selvitämme mahdolliset erityistapaukset huolellisesti.
 • Huolehdimme palvelujemme käyttäjien palkkojen ja työkorvausten osalta kaikista laskutuspalveluihin sovellettavista työnantajamaksuista sekä -ilmoituksista.
  • Ennakonpidätys
  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu (YEL-velvollisten kevytyrittäjien osalta)
  • Mahdollisen ulosoton pidätys ja tilitys
  • Tulorekisteri-ilmoitukset.
 • Annamme riittävästi tietoa sekä palvelun käyttäjille että heidän toimeksiantajilleen.
  • Tiedon on oltava oikeaa eikä se saa olla harhaanjohtavaa.
 • Emme hyväksy työsuhteen naamiointia yrittäjyydeksi emmekä markkinoi kevytyrittäjyyttä toimeksiantajille epäeettisillä tavoilla. Emme esimerkiksi missään olosuhteissa tarjoa kevytyrittäjyyttä työnantajille mahdollisuutena kiertää työnantajavelvoitteitaan
 • Vastaamme palvelun käyttäjän ja hänen toimeksiantajansa kysymyksiin vähintään kolmen arkipäivän sisällä.
 • Tiedotamme lainsäädäntöön ja palvelun käyttöön liittyvistä muutoksista oikea-aikaisesti ja mahdollisimman selkeästi.
 • Varmistamme palveluumme rekisteröityvien henkilöllisyyden.
 • Emme aseta palvelun käyttäjille kohtuuttomia ehtoja.
 • Suhtaudumme vastuullisesti palvelun käyttäjiin ja heidän toimeksiantajiinsa liittyen laskutukseen, mahdolliseen perintäprosessiin sekä epäselvien tapausten selvittämiseen.
 • Maksamme verot ja veroluonteiset maksut ajallaan.
 • Huolehdimme oman henkilöstömme hyvinvoinnista ja hoidamme työnantajavelvoitteemme moitteettomasti.
 • Pyrimme aktiivisesti estämään väärinkäytöksiä, ilmoitamme epäillyt väärinkäyttötapaukset viranomaisille sekä autamme viranomaisia, kevytyrittäjiä ja toimeksiantajia mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä.
 • Edistämme yksilöiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua.
 • Kannatamme vapaata kilpailua. Kaikki Uusi työ ry:n toimintaan osallistuvat jäsenyritysten edustajat ovat sitoutuneet noudattamaan kilpailuoikeudellisia periaatteita.

Jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan edellä esiteltyjä toimintaperiaatteita. Näihin toimintaperiaatteisiin sitoutuneella yrityksellä on oikeus käyttää Uusi työ ry:n Vastuullinen toimija -logoa.

Eettisyys & Uusi työ ry

Vastuullisuus on meillä FLOYlla tärkeää. Uusi työ ry:n jäsenyrityksenä olemme mukana edistämässä kevytyrittäjyydelle suotuisaa sääntely-ympäristöä sekä torjumassa harmaata taloutta. Uusi työ ry perustettiin 2018, jolloin yhdistys laati toimialalle eettiset periaatteet. Eettiset periaatteet on nyt päivitetty ja sitoudumme kaikkien jäsenyritysten tavoin mm. varmistamaan käyttäjän henkilöllisyyden sekä vastuulliseen markkinointiin.

Uusi työ ry:n jäsenyritykset noudattavat toiminnassaan seuraavia eettisiä ohjeita:

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeita sekä selvitämme mahdolliset erityistapaukset huolellisesti.
 • Huolehdimme palvelujemme käyttäjien palkkojen ja työkorvausten osalta kaikista laskutuspalveluihin sovellettavista työnantajamaksuista sekä -ilmoituksista.
  • Ennakonpidätys
  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu (YEL-velvollisten kevytyrittäjien osalta)
  • Mahdollisen ulosoton pidätys ja tilitys
  • Tulorekisteri-ilmoitukset.
 • Annamme riittävästi tietoa sekä palvelun käyttäjille että heidän toimeksiantajilleen.
  • Tiedon on oltava oikeaa eikä se saa olla harhaanjohtavaa.
 • Emme hyväksy työsuhteen naamiointia yrittäjyydeksi emmekä markkinoi kevytyrittäjyyttä toimeksiantajille epäeettisillä tavoilla. Emme esimerkiksi missään olosuhteissa tarjoa kevytyrittäjyyttä työnantajille mahdollisuutena kiertää työnantajavelvoitteitaan
 • Vastaamme palvelun käyttäjän ja hänen toimeksiantajansa kysymyksiin vähintään kolmen arkipäivän sisällä.
 • Tiedotamme lainsäädäntöön ja palvelun käyttöön liittyvistä muutoksista oikea-aikaisesti ja mahdollisimman selkeästi.
 • Varmistamme palveluumme rekisteröityvien henkilöllisyyden.
 • Emme aseta palvelun käyttäjille kohtuuttomia ehtoja.
 • Suhtaudumme vastuullisesti palvelun käyttäjiin ja heidän toimeksiantajiinsa liittyen laskutukseen, mahdolliseen perintäprosessiin sekä epäselvien tapausten selvittämiseen.
 • Maksamme verot ja veroluonteiset maksut ajallaan.
 • Huolehdimme oman henkilöstömme hyvinvoinnista ja hoidamme työnantajavelvoitteemme moitteettomasti.
 • Pyrimme aktiivisesti estämään väärinkäytöksiä, ilmoitamme epäillyt väärinkäyttötapaukset viranomaisille sekä autamme viranomaisia, kevytyrittäjiä ja toimeksiantajia mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä.
 • Edistämme yksilöiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua.
 • Kannatamme vapaata kilpailua. Kaikki Uusi työ ry:n toimintaan osallistuvat jäsenyritysten edustajat ovat sitoutuneet noudattamaan kilpailuoikeudellisia periaatteita.

Jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan edellä esiteltyjä toimintaperiaatteita. Näihin toimintaperiaatteisiin sitoutuneella yrityksellä on oikeus käyttää Uusi työ ry:n Vastuullinen toimija -logoa.

HAE