MITÄ ON KEVYT-YRITTÄJYYS?

Будучи мини-предпринимателем в системе выставления счетов FLOY вы можете зарабатывать тем, что вы умеете делать, при этом вы свободны от обязательств, сопутствующих ведению своего дела. Вам не нужно заботиться о бухгалтерии, социальных отчислениях, взносах на пенсионное страхование, других страховках или ведении отчетности по НДС. Вам также не нужно иметь собственный идентификационный код предприятия (Y-tunnus). Мини-предпринимательство гибко впишется в вашу жизнь, не обязывая вас к постоянной круглогодичной активности. Вы можете работать тогда, когда вам лучше всего это подходит, предоставив предприятию FLOY заботиться о выставлении счетов, коллекторских сборах, платежах НДС, страховках и прочих обязательных выплатах.

TOIMINIMI VAI KEVYTYRITTÄJYYS?

Suomessa on noin 300 000 yritystä, joista noin 93 prosenttia on pienyrityksiä. Oma yritys tuo tekemiseen vapautta mutta myös vastuita. Toiminimi on perustamiskustannuksiltaan edullisin yritysmuoto, mutta yritysmuoto pitää sisällään merkittävän riskin. Toiminimellä työskentelevä henkilö on juridisesti yksityinen elinkeinonharjoittaja ja hän on henkilökohtaisella omaisuudellaan täydessä vastuussa kaikista yritystoiminnan aiheuttamista menoista.
Kevytyrittäjyys on vaihtoehto toiminimelle. Se ei kuitenkaan sovellu ihan kaikille toimialoille. Keskeisin etu kevytyrittäjyydessä on riskittömyys. Kevytyrittäjä ei voi toiminnallaan velkaantua. Kevytyrittäjyys on myös turvallinen tapa kokeilla yrittäjämäistä toimintaa ennen varsinaisen yrityksen perustamista. Alla olevassa taulukossa on vertailtu toiminimen ja kevytyrittäjyyden keskeisiä eroja.

TOIMINIMI

kevytyrittäjyys

KEVYTYRITTÄJYYS

KENELLE KEVYTYRITTÄJYYS SOPII

YRITTÄJÄKOKELAALLE

Kevytyrittäjyys on myös loistava tapa kokeilla yrittäjämäistä toimintaa riskittä. Se soveltuu aloittavalle yrittäjälle tai oman toimen ohella tehtävänä lisätienestinä. Voit vaikka ansaita lisätuloja  harrastuksellasi.

OPISKELIJALLLE

Opiskelun rahoittaminen kokonaan tai osittain kevytyrittäjyydellä on mahdollista. Satunnaisten töiden laskuttaminen on helppoa FLOY laskutuspalvelun kautta.

VAIKUTTAJALLE

Moni saa nykyisin tulonsa kokonaan tai osittain webin kautta vaikuttajana: blogaajana tai vlogaajana. Jos intohimosi on tuottaa kiinnostavaa sisältöä nettiin, eikä niinkään oman yrityksen kanssa puuhastelu on laskutuspalvelu kätevä tapa kotiuttaa tulot.

KEVYTYRITTÄJYYS – KYMMENEN FAKTAA

1 Kevytyrittäjyyspalvelu eli laskutuspalvelu tarjoaa mahdollisuuden työn laskuttamiseen ilman omaa yritystä.

Kevytyrittäjyys sopii hyvin henkilölle, joka haluaa ansaita elantonsa ammattitaidollaan, mutta ei halua pyörittää yritystä ja ottaa vastuulleen yrittämiseen liittyviä ”paperitöitä” ja velvoitteita. Laskutuspalvelun käyttö on täsmäratkaisu myös mm. sesonki-, satunnais-, freelancer-, kausi-, kesä- tai projektitöiden laskuttamiseen.

2 Kevytyrittäjä on verotuksellisesti palkansaaja.

Kevytyrittäjän on kuitenkin otettava pakollinen YEL-vakuutus (yrittäjän eläkevakuutus) kun yrittäjämäinen toiminta katsotaan jatkuvaksi.

3 Liittyminen työttömyyskassaan.

Kevytyrittäjä voi liittyä työttömyyskassaan ja on myös oikeutettu sairaspäivärahaan maksaessaan YEL-vakuutusta.

4 Kevytyrittäjäksi ryhtyminen ei maksa mitään eikä velvoita mihinkään.

Työskentelyn voi aloittaa vaikka samana päivänä kun rekisteröityy FLOY:n palveluun. Kevytyrittäminen on riskitöntä. Mitään kuluja ei synny ennen kuin on suorittanut laskutettavaa työtä. Silloinkin FLOY:n komissio on vain 4% laskun arvonlisäverottomasta summasta.

5 Kevytyrittäjyys on turvallinen tapa harjoitella yrittäjyyttä tai testata yritysideaa.

Se mahdollistaa yrittäjämäisen toiminnan henkilölle, joka haluaa kokeilla yrittäjämäistä toimintaa ilman riskiä.

6 Starttirahan hakeminen.

Kevytyrittäjyys ei estä hakemasta myöhemmin starttirahaa jos haluaa perustaa yrityksen kevytyrittäjyyden jälkeen.

7 Helppoa toimeksiantajalle.

Laskutuspalvelun käyttö mahdollistaa vaivattoman ratkaisun tilapäisen työn tarjoajalle, joka haluaa, että teetetystä työstä maksetaan kaikki lailliset verot ja vakuutukset.

8 Vaihtoehto palkkaamiselle.

Kevytyrittäjyys on vaihtoehto palkkaamiselle silloin kun yrityksen kannalta perinteisen työsopimuksen solmiminen ei ole mahdollista tai kannattavaa.

9 Kuitenkaan aina kevytyrittäjyys ei onnistu.

Kevytyrittäjyys ei sovellu joihinkin elinkeinoluvan varaisiin ammatteihin kuten esimerkiksi terveydenhuoltoon tai järjestyksen valvontaan liittyvät tehtävät.

Kevytyrittäjyys on suosittua
Suomessa on jo yli 100 000 kevytyrittäjää. Sattumaa? Tuskin. Kevytyrittäjyys on tekijän ratkaisu.