Kevytyrittäjän matkakorvaukset 2024 verottajan – uusi ohjeistus

Verottajan uusi ohjeistus muuttaa käytäntöä laskutuspalveluiden maksamien verottomien matkakustannusten osalta.

Vuoden alussa voimaan astuneen verottajan uuden ohjeistuksen mukaan laskutuspalvelun tulee kyetä varmistamaan, että kevytyrittäjät ja heidän asiakkaansa ovat sopineet keskenään verottomien matkakustannusten korvaamisesta, kuuluvat ne sitten osaksi laskutettua kokonaispalkkiota tai kokonaispalkkion päälle.

Mikäli esim. kilometrikorvaukset sisältyvät laskutushintaan osana kokonaispalkkiota, on tilaajille hyvä tehdä selväksi, ettei tämä tarkoita lisämaksuja tai -kustannuksia, vaan osa laskutetusta palkkiosta käytetään kevytyrittäjän työn suorittamisesta aiheutuvien verottomien matkakustannusten korvaamiseen. Mitään lisävelvollisuuksia ei tilaajille tule.

Pähkinänkuoressa; homma toimii aivan samalla tavalla kuin ennenkin, mutta nyt laskutuspalvelun on pystyttävä todentamaan, että verottomien matkakustannusten korvaamisesta on sovittu tilaajan ja kevytyrittäjän kesken.

Linkki verottajan uuteen ohjeistukseen laskutuspalveluiden maksamia verottomia matkakustannuksia koskien:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/110037/laskutuspalveluyritysten-maksamat-matkakustannusten-korvaukset

Uuden ohjeistuksen edellyttämät toimenpiteet

Ensisijaisesti pyrimme hoitamaan velvoitteemme aiheuttamatta lisävaivaa kevytyrittäjillemme tai heidän asiakkailleen, mutta verottajan uuden ohjeistuksen toteuttaminen käytännössä saattaa toisinaan aiheuttaa pieniä viiveitä laskutustoimeksiantojen ja palkkojen käsittelyssä, jotka sisältävät verottomia matkakustannusten korvauksia. Toistaiseksi sopimuksien todentaminen tapahtuu ilmoitusluontoisesti kevytyrittäjän lähettämällä laskulla, joka maksettaessa toimii vahvistuksena verottomien matkakustannusten maksamista edellyttävälle sopimukselle. Laskuille lisätään seuraava huomautus, mikäli laskulle on kohdistettu matkakorvauksia:

”Maksamalla laskun toimeksiantaja vahvistaa verottomien matkakustannusten korvausten maksamisen kuuluvan työn suorittajan ja toimeksiantajan väliseen sopimukseen.”

Kevytyrittäjä ja asiakas voivat myös oma-aloitteisesti solmia ja toimittaa meille erillisen sopimuksen verottomien matkakustannusten korvausten maksamisesta. Valmis sopimuspohja:

Sopimus verottomien matkakustannusten korvaamisesta (docx)

Sopimus verottomien matkakustannusten korvaamisesta (pdf)

Jaa blogi

HAE